agromachinery

zemědělský portál

Zpět

Čas pro něco úplně jiného

Přidáno: 12. 1. 2018 00:15:51 Počet shlédnutí: 151

12 Leden 2018

Fendt IDEAL je sklízecí mlátička zcela nové konstrukce. Během vývoje společnost AGCO úzce spolupracovala s globálními centry odborných znalostí a vyvinula každý modul tak, aby poskytoval dokonalé výsledky za jakýchkoli podmínek sklizně. Zvláštní pozornost byla věnována účinnosti, kvalitě zrna a slámy, absolutní spolehlivosti, snadné a logické uživatelské přívětivosti, stejně jako revoluční senzorové technologii pro optimální nastavení stroje.

Čas pro něco úplně jiného

IDEAL byl vyvinut tak, aby splňoval požadavky zákazníků jak v současnosti, tak v budoucnosti, a byl založen na trendech globálního trhu. V na budoucnost orientovaném tržním prostředí byla zjištěna mezera, což je důvod, proč společnost AGCO vyvinula tento jedinečný kombajn IDEAL ve třech modelech s výkony 451, 538 a 647 koní. Fendt IDEAL 9 a IDEAL 8 jsou vybaveny vysoce výkonnými motory MAN a IDEAL 7 je vybaven motorem AGCO. Tím je zajištěn maximální výkon spolu s účinnou spotřebou paliva.

Vynikající kvalita zrna a účinná plošná výkonnost jsou zásadní pro dokonalou sklizeň. Nový Fendt IDEAL množství možností jedinečné mlátící jednotky Helix se separačním systémem. Všechna zrna jsou čistě oddělena bez negativního vlivu na kvalitu slámy, díky nejdelšímu rotoru na trhu s působivou délkou 4,84 m a průměrem 600 mm. Kvůli co nejlepšímu využití výkonu a zajištění stálého zatížení rotoru jsou podávací šneky, mlatky a rotorové prsty uspořádány ve spirále kolem rotoru podobně jako DNA.

Rotor vyžaduje mnohem menší výkon a výrazně zvyšuje výkonnost a efektivitu stroje s dokonalou kvalitou slámy a zrna. Snadno se také upravuje, aby vyhovoval všem podmínkám sklizně. IDEAL 8 a 9 pracují s mlátící jednotkou Dual Helix se dvěma rotory, zatímco IDEAL 7 pracuje s jednotkou Single Helix s jedním rotorem.

Další novinkou mlátičky Fendt IDEAL je použití dvou spádových desek v přední části mlátící jednotky, což znamená, že přední konec přípravného dna je vždy zaplněn naplněn materiálem. Zadní deska na zrno zachycuje materiál ze separační oblasti a předává jej do zadní části. Celá délka přípravné desky je proto plně využita, plodina je rovnoměrně rozložena a účinnost maximalizována.

Vyrovnávání dvou spádových desek také umožňuje optimální a konzistentní výkonnost i na svazích. Ztráty na svazích až do 15 % jsou ve srovnání s běžnými mlátičkami sníženy. Řidič přitom nemusí provádět žádné další úpravy.

Fendt IDEAL je vybaven v současnosti největším zásobníkem zrna na trhu s kombajny. Má kapacitu 17100 l (o 18 % více, než na současných vysoce výkonných mlátičkách). Klíčem k účinnému průběhu sklizně je nejvyšší rychlost vyprazdňování na trhu při rychlosti 210 l/s (o 32 % rychlejší než u nejbližšího konkurenta). Aby řidič nemusel nepřetržitě zrychlovat a zpomalovat, stroj Fendt IDEAL má nové ovládání ScrollSwing. Tímto způsobem může být výsypný komín přesunován s velkou přesností vpřed a vzad pomocí kolečka na multifunkčním joysticku. Hydraulické nastavení rychlosti vypouštění také pomáhá zajistit ideální ochranu před poškozením.

Úzký rám jen 1,40 m poskytuje větší prostor i pro ty nejširší možnosti pneumatik a pásových podvozků. Fendt IDEAL proto vyhovuje současným dopravním předpisům s maximální šířkou vozidla pod 3,30 m a 3,50 m. S maximální šířkou vozidla 3,30 m s pásovou jednotkou TrackRide 26, Fendt IDEAL 9 vytváří kontaktní plochu 2,55 m² a tím zajišťuje nízký tlak na zemi.

Zkrácení času nastavení zvyšuje účinnost sklizně zrna. Proto společnost AGCO vyvinula automatický připojovací systém AutoDock. AutoDock umožňuje připojit žací adaptér k mlátičce IDEAL rychle a bezpečně. Z pohodlí kabiny a stisknutím tlačítka na terminálu lze dokončit připojení elektrických a hydraulických okruhů během pouhých pěti sekund.

Automatické připojení žacího adaptéru funguje pomocí RFID kódu, což je značka, která je umístěna na všech lištách. Mlátička automaticky rozpozná příslušný adaptér. V menu Varioterminal s úhlopříčkou 10.4 palce získá RFID kód poslední nastavení žací lišty, např. rozměry a nastavení citlivosti pro automatické ovládání. Tím se snižuje riziko chybného nastavení řidičem.

Pro maximální výkon musí plodina hladce vstupovat do mlátičky. Nová lišta PowerFlow, která je k dispozici pro Fendt IDEAL, pracuje s maximální provozní šířkou 12,20 m.

Systém IDEALharvest byl vyvinut speciálně pro vysoce výkonný kombajn Fendt IDEAL. Odesílá informace o stavu mlácení a čištění v reálném čase do řídící jednotky pomocí 52 akustických senzorů hmotnosti (MADS). Snímače jsou umístěny podél rotorů a detekují tok plodin uvnitř stroje, stejně jako případné ztráty.

Pomocí senzorů MAD v kombinaci s kamerou sledující kvalitu zrna lze zobrazit ztráty zrna, procento poškozených zrn a čistotu zrna. Řidič se může podívat na displej iPadu v reálném čase, aby zjistil, zda se nachází více materiálu vpředu nebo vpravo na levé straně rotoru. Pomocí aplikace SmartConnect si může zvolit strategii sklizně podle množství poškozených zrn, ztrát zrna a čistoty v "magickém" trojúhelníku zobrazeném na iPadu. Řidič také nastavuje poměr mezi výkonem stroje a kvalitou. Stroj se pak na základě těchto nastavení průběžně přizpůsobuje a reaguje v reálném čase na měnící se podmínky sklizně. Systém IDEALharvest může například automaticky nastavit separaci zrna a otáčky rotoru, jestliže dojde ke zvýšení výskytu poškozených zrn.

Konstrukce sedadla řidiče je klíčová, pokud jde o získání toho nejlepšího ze stroje. Prostorná kabina Vision nabízí spoustu prostoru a poskytuje vynikající viditelnost a uživatelskou přívětivost v kvalitě Fendt.

Zcela nově vyvinutý Fendt IDEAL přichází do vzrušujícího, zcela nového vzhledu, odlišujícího jej od jakéhokoliv běžného kombajnu. Odráží výjimečnou kvalitu a inovace založené na nejnovějších trendech a technologiích v globálních centrech odborných znalostí. Samotný vzhled Fendt IDEAL symbolizuje dynamiku, efektivitu, motivaci a sílu.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info