agromachinery

zemědělský portál

Zpět

Claas Tucano 570

Přidáno: 12. 12. 2014 22:44:18 Počet shlédnutí: 2939

12 Prosinec 2014

V současné době je mlátička TUCANO považována za prémiový stroj ve střední třídě těchto strojů. Díky mlátícímu ústrojí APS a APS HYBRID jsou tyto modely vhodné pro sklizně různých plodin, kdy se kombinuje kvalitní výmlat s produkcí kvalitní slámy. CLAAS dále zapracoval na vylepšení a nové typy se vzhledem a konstrukcí přibližují silnějším sourozencům LEXION. Například v nových strojích najdeme množství komfortních prvků použitých na mlátičkách LEXION.

Claas Tucano 570

 

 

 

Nové TUCANO je dostupné ve třech modelových sériích. Série 500 a mlátícím systémem APS HYBRID, série 400 se systémem APS a vytřasadly a série 300 s konvenčním mlátícím ústrojím a vytřasadly.

Mlátící ústrojí APS pracuje s průměrem bubnu 450 milimetrů a šířkou 1580 nebo 1320 milimetrů. Umožní výrazné urychlení sklízené plodiny při vstupu do systému s vysokými odstředivými silami, což zajistí, že až 30 procent zrna je separováno již na předním koši. Urychlovací a mlátící buben (u série 500 také odmítací buben) jsou poháněny synchronně, takže se zabezpečí šetrné zacházení s plodinou a její rovnoměrný tok.

Konvenční mlátící systém CLAAS pracuje s bubnem o průměru 450 milimetrů. Na modelech sérií 300 a 400 je separace zrna zajištěna pěti nebo šesti vytřasadly.

Nové modely TUCANO HYBRID 570 a 580 s přidaným výkonem 20 kW činí hybridní technologii mnohem zajímavější. Systém APS HYBRID od CLAASu kombinuje tangenciální mlátící systém APS se separací zrna ROTO PLUS a díky tomu nabízí vyšší výkonnost se šetrnou manipulací se slámou.

Zatímco mlátička LEXION HYBRID má dvojici rotorů, TUCANO HYBRID pracuje pouze s jedním rotorem o průměru 570 milimetrů. Jeden rotor dosahuje vyšších odstředivých sil při nízké rychlosti otáčení. Výsledkem je maximální účinnost separace a šetrné zacházení se slámou.

Rychlost otáček mlátícího ústrojí APS může být nastavena nezávisle na rychlosti otáček separačního systému ROTO PLUS. Podle konkrétního modelu s hybridním mlácením lze celkový proces výmlatu přizpůsobit měnícím se podmínkám sklizně v průběhu celého dne.

Na nových strojích TUCANO s hybridním mlácením je použit variabilní pohon,  kdy lze plynule měnit otáčky v rozmezí 480 až 920 za minutu. Rychlost se ovládá konvenčně prostřednictvím palubního informačního systému CEBIS. Během několika vteřin tak obsluha může přímo ovlivnit kvalitu separace a kvality slámy třeba při následné sklizni slámy. Stejně tak lze snížit rychlost otáčení při vlhkých podmínkách, případně snížit zatížení sít při práci se zlámanou slámou. V případě, že je opět požadován plný výkon mlátičky, lze rychle opětovně zvýšit rychlost otáčení rotoru.

Otevírání až šesti košů separační plochy může zvýšit výkonnost až o patnáct procent při udržení vysoké kvality slámy. Hybridní modely mají mechanické ovládání klapek rotoru. První a druhý koš se mohou uzavírat nezávisle na ostatních, takže obsluha může měnit separační plochu variabilně podle měnících se podmínek a vždy tak dosáhne maximálního výkonu. Páka pro nastavení je snadno dostupná na levé straně stroje. Lze uzavírat oba současně nebo pouze první. Za velice suchých podmínek je možné se vyhnout přetížení sít, zatímco při vlhkých podmínkách se zvětší separační plocha pro efektivní práci. Další volbou pro nové TUCANO HYBRID je elektronické nastavení spádové desky rotoru, díky kterému může řidič rychle a snadno ovládat řezačku pomocí systému CEBIS. V závislosti na vlhkosti a vlastnostech slámy lze usměrnit proud slámy přímo do centra řezačky.

Předchozí řezačka byla zapínána a vypínána manuálně snadno ovládanou mechanickou spojkou. U nových modelů TUCANO je řezačka zapínána automaticky elektrohydraulicky v případě, že je spádová deska vyklopena směrem dozadu.

V souladu s konstrukcí, komfortem a ovládáním přijaly nové model TUCANO řadu prvků a výbavy od větších sourozenců LEXION. Již na první pohled je vidět rozdíl mezi starým a novým strojem díky vyprazdňovacímu dopravníku, jehož výkonnost byla zvýšena o třicet procent na 105 litrů za vteřinu u modelů TUCANO 440 až 580. Při kapacitě zásobníku zrna až devět tisíc litrů jej lze vyprázdnit za méně než dvě minuty.

Vyprazdňovací dopravník také usnadňuje přístup při údržbě a v kombinaci s prodloužením umožňuje plnit vyšší odvozní prostředky jedoucí dále od mlátičky. Obsluha snadno zkontroluje zaplnění zásobníku zrna a kvalitu sklízené hmoty díky širokému, uprostřed umístěnému oknu. Stejně jako u LEXIONu lze elektronicky ovládat kryt zásobníku pomocí vypínače na opěrce ruky.

Na všech modelech lze nastavovat vzdálenost košů mlátících bubnů hydraulicky prostřednictvím systému CEBIS. Mají také hydraulickou ochranu proti přetížení. Pouze se nastaví mezní talk a při jeho překročení se automaticky oddálí a poté se vrátí do původní pozice. Další novou funkcí v CEBISu je automatické nastavení podle sklízené plodiny a integrace obrazu ze vzadu umístěné kabiny. Dostupné je základní nastavení pro 35 druhů sklízených plodin. Kromě toho může obsluha nahrát nastavení pro další plodiny podle vlastních zkušeností.

Všechny funkce pohonu a žací adaptér jsou ovládány pomocí multifunkční páky nebo pojezdové páky CMOTION. Automatický systém řízení je ovládán pomocí nových terminálů S10 nebo S7, které jsou instalovány již při výrobě. Volitelnou možností je volant GPS PILOT FLEX, který je kombinován. S větším monitorem lze spojit až čtyři kamery snímající obraz z okolí stroje.

Model TUCANO HYBRID 580je dostupný pouze pro východní trhy. Je poháněn motorem Caterpillar a splňuje emisní normu stuoně IIIA. Všechny ostatní mají motory Mercedes Benz a splňují normu stupně IV i přechodovou normu IIIA. Model TUCANO 420 splňuje pouze přísnější normu. Splnění pravidel normy IV je dosaženo pomocí katalytické redukce SCR a recirkulací spalin EGR.

Na všech strojích je čerstvý vzduch pro chlazení nasává přes rotační síto chladiče. Díky tomu se do dvou vzduchových filtrů dostává méně pevných částic a zvýšila se účinnost chlazení. Podstatné je také výrazné prodloužení servisního intervalu.

V kombinaci nápravami s pohonem všech kol z LEXIONu se podařilo u nových mlátiček zvýšit tažnou sílu o třicet procent. Nový pohon všech kol má dva centrální hydrostatické motory. Ty jsou začleněny do nápravy a vyznačují se vysokou účinností. Pohon všech kol se zapíná stisknutím jediného tlačítka.

Centrální mazací systém zásobuje mazivy všechna mazací místa automaticky. Pouze je nutné předem nastavit mazací místa a interval.

V souladu s možností použití při sklizni různých plodin lez na nových mlátičkách využít množství sklízecích adaptérů: standardní lišta, nová lišta CERIO a VARIO, lišta FLX pro sklizeň sóji a hrachu, skládací lišta, pro kombinovanou sklizeň sběrač řádků, pro sklizeň slunečnice lišta SUNSPEED a sběrač CONSPEED a CONSPEED LINEAR.

 

 

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info