agromachinery

zemědělský portál

Zpět

Medaile za nápad

Přidáno: 14. 8. 2014 20:41:28 Počet shlédnutí: 716

14 Srpen 2014

Společnost Bednar FMT kromě nářadí na zpracování půdy myslí i na následné zhodnocení kvalitním ošetřením a uskladněním pomocí nejmodernějších technologií vyzkoušených i jinde ve světě. Ovšem do těchto zařízení přidává i svoji myšlenku. Jednu z nich ocenila redakce Zemědělského týdeníku stříbrnou medailí. Jde o zařízení využívající energii z kogeneračních jednotek bioplynových stanic, které kombinuje využití tepelné i elektrické energie pro ohřev sušícího vzduchu u horkovzdušných sušáren.

Medaile za nápad

 

 

 

V kogenerační jednotce bioplynové stanice je v motoru spalujícím bioplyn vyráběna elektrická energie, přičemž ve spalovacím motoru vzniká i značné množství tepelné energie, která je ale ve většině případů nedostatečně využívána a mnohdy je valná část bez užitku odváděna chladiči do ovzduší.

Zařízení primárně využívá tepelnou energii z chlazení motoru kogenerační jednotky a z odváděných spalin. Většina kogeneračních jednotek ale neprodukuje takové množství tepla, které by dokázalo pokrýt energetické potřeby běžně používaných sušáren. Pro dohřev vzduchu se nabízí využití bioplynu vyrobeného bioplynovou stanicí. To ale naráží na to, že fermentory jsou dimenzovány na dodávky bioplynu pro kogenerační jednotku a mají jen malou výkonovou rezervu. Odebírání bioplynu pro dohřev sušícího vzduchu by nepochybně vedlo k snížení výkonu kogenerační jednotky a po delší době k jejímu odstavení z provozu pro nedostatečné množství plynu. Protože proces tvorby bioplynu má určitou setrvačnost, dostala by se celá soustava bioplynová stanice – kogenerační jednotka do nestabilního stavu, což by bylo na úkor bezpečnosti i ekonomiky jejího provozu.

Řešení spočívá v kombinaci teplovodního výměníku, kde je sušící vzduch předehříván teplou vodou přiváděnou z chladících okruhů kogenerační jednotky a elektrického ohřívače, napájeného elektrickou energií vyrobenou generátorem kogenerační jednotky. Tím je zajištěna provozní stabilita celé soustavy a zároveň je energetická potřeba sušárny pokryta výhradně obnovitelným zdrojem energie.

Při vývoji zařízení byl kladen důraz, aby bylo použitelné pro jakoukoli sušárnu a libovolný výkon kogenerační jednotky. Z tohoto důvodu byla zvolena stavebnicová konstrukce. Teplovodem je z kogenerační jednotky přiváděna teplá voda do předávací stanice, která je umístěna v těsné blízkosti sušárny. V předávací stanici je čerpací a regulační agregát s vlastním automatickým řídícím systémem. Agregát sestává s cirkulačního čerpadla, třícestného směšovacího ventilu se servomotorem, zařízení pro měření průtoků a teplot a prvků regulace tlaku. Prostřednictvím řídícího systému  zajišťuje optimální využití tepelné energie z kogenerační jednotky, přičemž upřednostňuje stabilitu jejího provozu.

Řídící systém dále zajišťuje i měření  tepla odebraného sušárnou, sleduje provozní parametry jednotlivých prvků, v zimním období  zajišťuje temperování vodního okruhu a na základě požadavků řídícího systému sušárny, kterému je podřízen, celé zařízení zapíná a vypíná. Na předávací stanici jsou potom tepelně izolovaným potrubím připojeny vhodně dimenzované výměníky, předehřívající sušící vzduch.

Za těmito výměníky jsou ve směru proudění vzduchu zařazeny stavebnicové elektrické ohřívače, zajišťující dohřev vzduchu na teplotu, jakou vyžaduje proces sušení. Tyto ohřívače sestávají z jednotlivých sekcí s příkonem 50 kW a lze je sestavit s libovolným výkonem v násobku 50 kW. Každá tato sekce je zároveň jedním regulačním stupněm. Tím je zajištěna plynulá regulace teploty sušícího vzduchu podle požadavku sušárny. Každá z těchto sekcí je samostatně napájena z rozvaděče, umístěného v části předávací stanice.

Rozvaděč je připojen přívodními kabely na vývod vlastní spotřeby kogenerační jednotky. Spínání sekcí je ovládáno samostatným automatickým regulačním systémem, jenž je podřízen řídícímu systému sušárny.  Kromě zapínání nebo vypínání příslušného počtu sekcí tak, aby byla udržována požadovaná  teplota vzduchu, tento regulační systém sleduje teploty topných těles a tak je chrání před případným přehřátím. Zvláštností je to, že tělesa jsou spínána cyklicky tak, aby byla v provozu všechna stejnou dobu, čímž je výrazně prodloužena jejich životnost.

Řídící systém teplovodního okruhu, regulátor elektrických ohřívačů a řídící systém sušárny jsou spolu vzájemně propojeny komunikační sběrnicí Profi Bus, přičemž řídící systém sušárny je nadřazený systémům ohřívačů.  Provozní logika systémů zajišťuje co nejvyšší využití tepla z chladících kruhů kogenerační jednotky (KGJ), přičemž ale upřednostňuje stabilitu jejího chodu.

Teplovodní výměníky jsou standardně vyráběné, s parametry odpovídajícími dostupnému množství tepla z chlazení KGJ a požadavkům sušárny. Elektrické ohřívače a řídící systémy jsou vlastní originální konstrukce společnosti BEDNAR FMT s.r.o.  Výměníková stanice je navržena jako stavebnice tak, aby vyhovovala každému provoznímu zadání.

 

 

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info