agromachinery

zemědělský portál

Zpět

Stříbro na Eurotieru

Přidáno: 14. 10. 2014 21:41:27 Počet shlédnutí: 1054

14 Říjen 2014

Eurotier představuje největší světovou přehlídku novinek pro živočišnou výrobu. Do hodnocení bylo přihlášeno 270 novinek. Stříbrnou medailí oceněné sice neznamenají revoluční posun ve vývoji sektoru, ale podstatně vylepšují podmínky chovu zvířat a jeho výsledky. Hlavním hlediskem při hodnocení je jejich přínos pro praxi, do které musejí být uvedeny do dalšího ročníku veletrhu.

Stříbro na Eurotieru

 FaserGold

GELAMIN, hala 9

FaserGoldFaserGold je nový zdroj vlákniny pro selata, prasnice a prasata ve výkrmu s nutričním a dietetickým přínosem a je vyráběn z lusků sóji. Ty jsou zpracovávány patentovanou fyzikální metodou, využívající tlak, teplotu, vlhkost a mechanické zpracování, které zvyšují jejich jímavost vody. Pozitivní je i vliv na zdraví prasat díky zvýšené zkvasitelnosti v tlustém střevě. Kromě toho je výrobku zapracován olej z oregana. FaserGold tak pomáhá k udržení normálního trávení energetických dávek a zlepšuje konzistenci trusu. Bylo zaznamenáno i lepší chování zvířat.

 

Čistič Flexi

Meier-Brakenberg, hala 9

FlexiČistič šachet Flexi je první zařízení, umožňující efektivní, intenzivní a uživatelsky přátelské čištění vzduchových šachet ve stájích přímo ze země. Inovativní čistič může být využit s jakýmkoli vysokotlakým čističem. Flexibilní konstrukce umožňuje jeho protažení i mezi lopatkami ventilátoru. S pomocí trysek umístěných po stranách na spodní části automaticky přizvedává mycí jednotku, posunuje ji dopředu a čistí vzduchové cesty a listy ventilátoru mnohem intenzivněji. Uživatel může stát stranou a vyhne se tak stříkající vodě nebo znečištěnému vzduchu vycházejícími ze šachty. Čistič také umožňuje zajistit hygienu u dosud zanedbávaných prostorů. Nízké investiční náklady spolu s vysokou produktivitou a ochranou pracovníků jsou spolu s optimalizovanou spotřebou energie výhodou, která může vést k rozšíření v praxi.

Dudlík FixClip

Albert Kerbl, hala 13

FixClipProblémem při krmení telat kyblíkem je, že je dudlík napevno připojen ke kbelíku a často se velice těžko odstraňuje. Kvůli tomu se často vynechá jeho čištění, což vede k hygienickým problémům. S dudlíkem FixClip společnost Kerbl nabízí jednoduché a chytré řešení, kdy lze dudlík snadno připojit a odpojit. Tím se umožní jeho rychlé a snadné vyčištění.

 

 

Ochlazování krav

GEA Farm Technologies, hala 27

matraceJde o systém ochlazování v odpočinkové zóně kravína. Představuje zcela odlišnou optimalizaci funkce této oblasti. Krávy zde stráví až čtrnáct hodin denně, přičemž délka a podmínky odpočinku mohou být sníženy v průběhu horkých dnů. S konduktivním systémem chlazení odvádějícím tepla v odpočinkové zóně si mohou zvířata užívat ochlazení za horkých dnů. Ochlazování zvířat závisí na celkovém klimatu ve stáji. Systém chlazení je založen na vícevrstevné struktuře v boxech s hlubokou podestýlkou s pískem nebo separátem.

Systém řízení a krmení telat

URBAN, hala 27

UrbanNově představovaný systém krmení od společnosti Urban pro krmení telat mléčnou výživou spojuje kojení telat s programem pro řízení stáda od prvního dne života. Odpovídající údaje o zvířatech, jako například chování při návštěvě krmného místa, požadavky na krmení (rychlost pití, přestávky) a vytváření skupin, jsou automaticky nahrávány hned od počátku. Výsledky jsou sumarizovány do hlášení a poskytují celkový přehled o situaci u mléčných telat.

Míchadlo

Big Dutchman Pig Equipment, hala 11

míchadloMíchadlo se stupňovou regulací od společnosti Big Dutchman je podstatným vylepšením dosud používaných zařízení pro míchání krmiva v zásobnících, ve kterých jsou míchací lopatky pevně uchyceny na vodícím hřídeli. Při zahájení míchání tekutých krmiv plovák zajistí, že jsou míchací lopatky ve střední pozici nezávisle na tom, zda se míchá velké či malé množství, což zajistí optimální promíchání krmiva. Míchací nože se mohou pohybovat vertikálně po celém hřídeli. Zároveň se tím snižuje zašpinění míchacího zásobníku díky tomu, že míchadlo necáká, takže se podstatně zvyšují hygienické podmínky. Výhodou nového míchadla je, že vytváří homogenní směs krmiva.

ConditWatch

Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte, Convia, AGRAR Handelspartner Woldegk, hala 12

ConditWatchNové sledování podmínek chovu prasat ve výkrmu ConditWatch umožňuje stanovit podíl tuku a masa na základě analýzy bioelektrického odporu známého z lidské medicíny. Měření odporu je prováděno za pomoci čtyř plně mobilních válcových senzorů, které jsou upevněny na tělo zvířete. Při kontaktu s tělem zvířete je vyslán elektrický signál. Dva senzory na jedné straně jsou vysílače, druhé dva na opačné straně jsou přijímače. S pomocí běžné váhy je zjištěna hmotnost zvířete. Ta je spolu s výškou zvířete a naměřenými hodnotami odporu zpracována speciálním programem. Naměřená data mohou být nahrána na RFID značku zvířete a začleněna do již existujících programů. Spočítané hodnoty jsou základem pro optimalizaci prodejní strategie ve výkrmu prasat.

Regulace síly

Witte Lastrup, hala 11

ForceControlHnací kola krmících dopravníků dostupných na trhu byla dosud poháněna vačkovým hřídelem, který vyvíjí silné tahové síly po celé délce řetězu. Hnací kolo ForceControl má rotační hřídel místo obvyklých vačkových. Tím se podstatně snižují tahové síly při zapínání řetězu. Tím se snižuje namáhání řetězového dopravníku krmiva při jakékoli délce dopravních cest. Výsledkem je prodloužení životnosti řetězu. Snížená potřeba údržby a oprav transportního systému také vede ke snížení nákladů.

Klimatický počítač

Möller, hala 11

Universität Bonn, Institut für Landtechnik, hala 26

ARVPočítač ARV climate pomáhá snižovat tepelný stres z chladu a tepla ve výkrmu prasat a zajistí teplotní pohodu zvířat. V tomto procesu je zvířatům nabízena voda o různé teplotě ze tří napáječek. Volba napáječky vypovídá o jejich pocitu. Pití vody o určité teplotě indikuje pocit zvířat, volba studené vody naznačuje, že zvířata trpí stresem z tepla. V závislosti na chování zvířat se aktivuje vytápění nebo ochlazování stáje. Jde tak o nový systém řízení klimatu ve stáji.

Spolupráce programů

365FarmNet Group, hala 26

GEA Farm Technologies, hala 27

FarmnetSoubor pracovních procesů od rostlinné výroby až po chov dojnic je dokumentován, analyzován a řízen snadno pochopitelným programem Dairy Net spolupracujícím se sítí 365 FarmNet. Všichni vedoucí tak mají přístup k plánovaným a zpracovávaným údajům a mohou tak optimalizovat řízení farmy. Zemědělec pracuje s různými variantami spolupracujících nástrojů s jednotným přenosem. Poprvé se tak do jednoho systému spojují na jedné síti data pocházející ze zemědělských strojů a zařízení, získaná z různých senzorů, podklady z krmení, dojení a ovládání klimatu. Jeden systém šetří čas zemědělce spojený s dokumentací a analýzou všech zemědělských prací a vyžaduje menší programovou podporu od různých dodavatelů.

Ovládání signálu VAC

AktivPuls, hala 27

ActivPulsTato cena byla udělena za podstatné vylepšení dojícího nástavce AktivPuls známého od roku 2006 s integrovaným šikmým uzávěrem a hlavní tryskou, které poskytují dokonalý průběh podtlaku ve fázi masáže vemene. Tři nápadné patentované novinky byly začleněny do nové generace tohoto nástavce s technologií SSC. Ta je tvořena silikonovou vložkou Silicon-Pro s novým tvarem, samočisticí tryskou Smart-AIR pro optimální vytváření podtlaku a novým prvkem ovládání signálu v hlavě násadce Control-VAC pro online sledování podmínek dojení v každé čtvrti. Silicon-Pro je zcela nově vyvinutá struková návlačka ze silikonu, se strukturou, která v krávě navozuje pocit, jako při přirozeném kojení telete. Lze předpokládat, že vysoce elastický materiál ummožní podstatné zlepšení efektu masáže i při různé délce a průměru struků. Smart-AIR je speciálně konstruovaná vzduchová tryska v elastickém materiálu se samočisticími vlastnostmi. fSe snadno ohebným uchycením trysky a novou pozicí v dojícím nástavci se zabezpečí spolehlivá funkčnost. Control-VAC je nový prvek umístěný v dojícím nástavci s elastickou membránou, která signalizuje změnu podtlaku, takže dojič na základě její deformace snadno odhalí problém. AktivPuls s technologií SSC s množstvím vylepšení pro řízení dojení zvyšuje pohodu zvířat a šetrné ošetření vemene. To je podpořeno dlouhou životností a univerzálním použitím.

Dálkový servis

DeLaval International AB, hala 27

DeLavalSystém dálkového sledování od DeLaval je charakterizován tím, že lze souběžně nastavit a upravit data, online servis může vyvolat naměřené údaje přímo z instalované dojírny. S aktuálně naměřenými daty získanými měřícími nástroji integrovanými v instalaci lze rychle a bezpečně identifikovat průběh dojení. Kromě toho mohou být získány informace o technických součástech, které jsou použity pro diagnózu připojeného technického vybavení na mléčné farmě.

 

 

 

Řízení hnoje

Pellon Group, hala 25

PellonPellon nabízí koncept odstraňování hnoje, který poprvé zobrazuje zóny citlivosti v různých oblastech stáje. V závislosti na zatížení se v případě výskytu překážky vypne shrnovací lopata, přičemž se využívá měření sil působících na hnací motor. Lze nastavit různé oblasti citlivosti s odpovídajícími silami, které jsou nutné k zastavení posuvné lopaty, přičemž výpočet se provádí automaticky. Řízení může být ovládáno samostatně s množstvím různých drah s různými oblastmi citlivosti. Kromě toho systém komunikuje s dalším zařízením, jako jsou krmné automaty, míchací krmné vozy a další, nezávisle na značce. Systém má vlastní diagnostiku, která se automaticky testuje a nastavuje pomocí SMS zprávy odesílá informace o problémových situacích. Ovládání je také možné pomocí přenosných počítačů. Shrnovací lopaty jsou poháněny řetězem o délce až 120 metrů motorem o výkonu 250 W. Tento systém účinně zabraňuje poranění zvířat a lidí.

Zatahovací rám

THALER, Weidemann, hala 26

ThalerWeidemannOchranný rám, který může být hydraulicky sklopen, představuje podstatné vylepšení ochrany pracovníků při práci. Možnost snížení rámu značí, že ochranné zařízení nemusí být kompletně a nastálo odstraněno, jak se často v praxi děje, a umožní stroji průjezd i v nízkých prostorech. A řidič je i nadále chráněn. Ovládání je bezpečné v klidu, je zapotřebí použít obě ruce. Konstrukce podporuje návrat do původní polohy ihned po projetí překážky.

 

 

 

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info