agromachinery

zemědělský portál

Zpět

Technologie, která pomáhá sklízet zrno

Přidáno: 31. 1. 2018 20:11:21 Počet shlédnutí: 251

31 Leden 2018

Technologie kombinované sklizně zrnin urazila od svého zavedení prvního stroje v roce 1843 dlouhou cestu. A do roku 2030 by zemědělci mohli mít k dispozici autonomní mlátičky projíždějící v noci v kolejových řádcích. Podívejme se na historický a možný vývoj.

Technologie, která pomáhá sklízet zrno

Elektronické pomůcky a informační systémy v mlátičkách zažily dlouhou cestu od doby, kdy v závěru šedesátých let britská společnost RDS představila první měřič ztrát zrn. V dnešní době jsou realitou vysoce propracované řízení a automatizované systémy upravující nastavení blízko k tomu, aby autonomní kombajn byl realitou.
Instalace snímačů ztrát zrna a malého displeje v kabině mlátičky vydláždily cestu pro stále sofistikovanější a užitečnější zobrazení dat v kabině pro podporu vlastních dovedností obsluhy.
Interaktivní displej
V sedmdesátých letech dánský výrobce sklízecích mlátiček Dronningborg představil první interaktivní displej doplněný tiskárnou umožňující operátorovi monitorovat v pohodlí klíčové součásti vnitřního pohonu.
Systém DaniaVision, přejmenovaný na DataVision poté, co získal společnost získal Massey Ferguson, také přinesl výchozí nastavení pro čištění a další systémy, aby vyhovovaly různým plodinám a podmínkám sklizně.
Osmdesátá léta přinesla první technologii měření výnosů, která byla určena k tomu, aby pěstitelům poskytla přesnější přehled o výnosu plodin na jednotlivých polích.
Automatická regulace výšky a vyrovnávání žací lišty je nyní považováno za samozřejmost, ale když byla tato možnost zavedena v 90. letech, významně usnadnila obsluze pracovní zátěž a uvolnila mozkovou energii, která mohla být použita jinde.
Výnosové monitory
Ve stejném desetiletí společnost Massey Ferguson zažehla revoluci v oblasti přesného zemědělství tím, že spojila technologie pro zaznamenávání výnosů a satelitní lokalizaci. To umožnilo zemědělcům pozorovat výkyvy výnosů v rámci polí a následně přijmout opatření ke zvýšení průměrného výnosu, anebo ke snížení vstupních nákladů.
Následný vývoj elektroniky dále pomohl obsluze, která byla zodpovědná za řízení přesného směru jízdy. To bylo odstraněno v 90. letech zavedením laserového automatického řízení Claas LasePilot, který skenuje okraj stojící plodiny.
Šlo o předchůdce satelitního navádění a automatického řízení, což umožňuje mlátičkám přesné sečení plodin v dokonale paralelních řádcích, a tak minimalizovat neproduktivní dodělávky.
V dalším desetiletí systémy jako IntelliCruise firmy New Holland přinesly automatickou regulaci rychlosti pojezdu v plodinách s různou hustotou měřením zatížení pohonu šikmého dopravníku nebo mlátícího bubnu, aby se optimalizovala propustnost mlátičky.
Nastupuje telematika
Zavedení telematiky v počátcích nového tisíciletí umožnilo shromažďování údajů v reálném čase pro řízení strojů a výkonnosti sklizně a bylo prvním krokem ke konceptu univerzálně spojeného zemědělského podniku.
V současném desetiletí mohou prostředky podpory, jako je telematika JDLink společnosti John Deere s možností vzdáleného připojení Remote Display Access, umožnit manažerům a prodejcům farmářů vzdáleně pomáhat operátorům s nastavením stroje, optimalizací výkonu a řešením problémů, jako kdyby byli v kabině.
Bezdrátový přenos dat eliminuje potenciální úskalí při ručním přenosu shromážděných dat do počítačových systémů nebo systémů založených na cloudových systémech a nastavení vzdálené výměny dat.
Na provozní úrovni existuje řada technologií, jejichž cílem je ze sklízecích strojů získat vyšší výkon, které nemohou být mnohem větší, než jsou dnes, včetně automatického zamezení ucpání, interaktivního nastavení a plně automatického nastavení.
Budoucnost
Odborníci z oboru konstrukce sklízecích mlátiček spekulují o budoucích technologiích, jako jsou synchronizované mlátičky V2V společnosti Case IH a vozidlo s naváděním, která budou vybavena mnohem sofistikovanějšími automatickými ovládacími prvky.
Navíc dojde k většímu využití analýzy zrna, což by mohlo pomoci přijímat lepší rozhodnutí o skladování a uvádění na trh u zemědělských podniků.
Ale bez ohledu na to, jak se vyvine nová technologie sklizně, je potřebné přidat hodnotu zvýšením produktivity, snižováním nákladů nebo poskytováním užitečných údajů o řízení a musí být snadno použitelné při rychlém průběhu sklizně.
- Zvýšené elektronické snímání, které monitoruje zatížení mlátiček, vzorků zrna, spotřebu paliva a ztráty zrna, aby bylo možné změnit nastavení během práce
- Synchronizovaná navigace GPS pro mlátičky a odvozní soupravy pro snížení stresu a pracovního zatížení řidiče a minimalizace rizika kolizí traktoru se žacím adaptérem
- Inteligentnější sběr dat a zpracování na základě úložišť automaticky generuje mapy výnosů a kvality podle umístění, druhu plodin, stavu plodin a odrůdy pro informovanější rozhodování
- Autonomní provoz odvozních souprav ke snížení nákladů na pracovní sílu s prediktivní technologií umožňující být na správném místě ve správný čas při vysýpání mlátiček
- Snímače plodin na palubě detekují výskyt ložisek významných plevelů (například trávy, bodláky) pro následné cílené chemické ošetření
- Systém řízení sklizně zrna bude předávat údaje o plodinách shromážděné na kombajnu, které automaticky upraví systém sušení, manipulace a skladování
- Autonomní kombajny budou pracovat v noci v kolejových řádcích, přizpůsobí se podmínkám sklizně a uloží obilí připravené k přepravě na začátku nového dne

Vývoj sklízecích mlátiček:

1970
• Měření ztrát zrna pomocí malého displeje v kabině bylo představeno britskou společností RDS
• Automatické řízení pomocí hmatačů na kukuřičných adaptérech
1980
• Nahrávání výnosu plodin
• Interaktivní informační displej v kabině sledující součásti pohonu
• Výběr elektronických výchozích nastavení pro různé plodiny a vlhkost
1990
• Elektronické vyrovnávání adaptérů a kontrola výšky
• Výnosy a zaznamenávání polohy GPS generují výnosové mapy
• Automatické řízení laserovým snímačem hrany porostu
2000
• Automatické ovládání rychlosti pojezdu podle zátěže
• Telematika: automatické protokolování dat a řízení efektivity
2010
• Automatická volba strategií pro různé situace
• Interaktivní poradenský systém nabízí možnosti nastavení
• Plně automatické samoučící nastavení a řízení rychlosti
• Vzdálený přístup k zobrazení pro nastavení a odstraňování problémů s podporou
• Monitorování pomocí kamery identifikuje poškozená zrna a obsah nezralých zrn
• Automatické nastavení rozmetadla slámy a plev umožňuje měnit rychlost podle větru a sklonu
• Automatické zastavení při riziku zablokování a vypnutí předního dopravníku
• Geo-referenční analýza infračervené analýzy bílkovin, tuku, škrobu a vlhkosti
• Aplikace v mobilním telefonu zobrazuje úroveň zaplnění násypky a upozorňuje řidiče odvozního prostředku
2020
• Vylepšení elektronické snímání lépe mění nastavení při jízdě
• Mlátičky synchronizované pomocí GPS s odvozními prostředky snižují zátěž řidiče a minimalizují riziko kolize
• Chytřejší sběr dat v palubním počítači a zpracování v cloudu automaticky generují mapy výnosu a kvality
• Autonomní provoz odvozní soupravy snižuje náklady na práci
2030
• Skener detekuje ložiska významných plevelů pro následné ošetření
• Systém řízení sklizně zrna dodává údaje o plodinách shromážděné v mlátičce, které automaticky upravují systém sušení, manipulace a skladování
• Autonomní mlátičky pracují v noci na daných kolejových řádcích.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info