agromachinery

zemědělský portál

Zpět

Zaměřeno na spojení obsluhy, strojů a polí

Přidáno: 31. 10. 2015 21:50:37 Počet shlédnutí: 1110

31 Říjen 2015

John Deere upevňuje své postavení v poskytování řešení na poli informativního zemědělství. Nosným tématem poslední doby je propojení obsluhy, strojů a polí, když společnost představila nové možnosti pro poskytovatele služeb i velké pěstitele v systému FarmSight.

Zaměřeno na spojení obsluhy, strojů a polí

Zemědělská výroba se potřebuje stát mnohem výkonnější, aby dokázala zajistit rostoucí poptávku po potravinách, ale také aby dosáhla přiměřeného zisku rostlinné výroby především v období klesajících cen komodit a rostoucích cen vstupů. Využití informací o strojích a poli v reálném čase a jejich sdílení mezi obsluhou a kanceláří otevírá nové možnosti ve třech klíčových oblastech. Především jde o zkrácení ztrátových časů strojů, jejich vyšší výkonnost a snížení provozních nákladů společně se zlepšením ziskovosti. John Deere pokračuje v investicích do výzkumu a vývoje těchto informačních řešení.

„S John Deere FarmSight vytváříme informace, které odpovídají zemědělské realitě a zůstávají základním prvkem naší strategie cílené na budoucí potřeby zemědělců a poskytovatelů služeb," prohlásil viceprezident zodpovědný za prodej a marketing Chris Wigger. Na základě zpráv od prodejců, většina z nich investuje do dalšího rozvoje FarmSight služeb. Jsou tak připraveni podpořit své zákazníky v zavádění informačních řešení, dodal.

„Naši zákazníci pracují na množství pozemků s rozsáhlou flotilou strojů, na kterých se často mění obsluha. Kromě toho musejí plnit rostoucí počet zákonných požadavků. Naše tči balíčky umožní zákazníkům propojit jejich stroje, obsluhu a pozemky plně integrovaným inovativním způsobem," řekl. Řešení Farmsight je navrženo tak, aby splnilo i očekávané potřeby.

„Jsme stále otevřeni politice tvorby otevřeného systému, který je schopen integrovat data získaná ze strojů a systémů, nezávisle na výrobci. Žádný z konkurentů neposkytuje tak vysokou úroveň otevřenosti a podpory průmyslových standardů," uvedl Chris Wigger.

Zemědělci a poskytovatelé služeb pracují s mnoha partnery, kteří jim pomáhají v úspěšném obchodu. Nejde jen o různé dodavatele závěsného nářadí, ale také o dodavatele vstupů, poskytovatele programového vybavení a poskytovatele dalších služeb. Tyto životně důležité zdroje jim pomáhají v řízení udržitelného obchodu. Poskytnutím otevřeného systému se tak každý může stát partnerem John Deere a může tak využívat přenos přes operační centrum na webovém portálu My JohnDeere.com.

„Naši zákazníci mohou získat přidanou hodnotu z uživatelsky příjemného řešení a ze spolupráce získat konkrétní výsledky v podobě zvýšeného výnosu a snížených provozních nákladů, včetně bezproblémové správy dat, která jim dávají plnou kontrolu nad jejich činnosti," doplnil Chris Wigger.

Klíčovým požadavkem pro úspěšné poskytování této služby je kompletní bezpečnost dat. John Deere plně respektuje zákonná nařízení o bezpečnosti údajů a osobní data využívá pouze ve styku se zákazníky. Společnost také zahájila výstavbu fyzického úložiště v Evropě.

Spojené pozemky

Operační centrum také slouží jako centrální úložiště zákazníků pro spojení jejich strojů a polí. Za posledních dvanáct měsíců bylo přidáno množství nových funkcí. S nimi zákazníci mají spolehlivé informace po ruce, ať jde o vzdálené pozemky nebo je farma tvořena množství malých políček na velkém území. Funkce Location Hisotry umožní zákazníkům sledovat stroje v reálném čase, například navést stroje na správné pole nebo sledovat průběh práce v průběhu dne. Využíváním kalendáře v této funkci se mohou zákazníci vrátit v čase a zjistit, kde stroje pracovaly v posledních šedesáti dnech.

Důležitou složkou operačního centra je elektronická mapa. Zákazníci mohou nahrát nové hranice pozemků a všechna pole jsou viditelná a přístupná na mapě pouhými několika kliknutími. S novým nástrojem instalace mohou vedoucí pracovníci vyplnit důležité parametry, které zabezpečí bezproblémovou dokumentaci. Nahrávání dat může být bezdrátově přeneseno do stroje nebo nahráno tradiční cestou pomocí USB disku. Tím se uzavře dokumentační okruh.

Kromě toho barevné kódy vyznačují, na kterých polích se co dělalo naposledy, hned po nahrání dokumentačních údajů. Snadno se tak zjistí dráhy práce a zajistí se, že jsou všechny pole správně chemicky ošetřena a pohnojena, Operační centrum také poskytuje historii pěstování plodin s výnosem a aplikační mapy. Přitom nemusí jít jen o údaje získané z displejů GreenStar 2600 a 2630, ale také data pocházející ze systémů od jiných výrobců. Operační centrum také v brzké době umožní změnu a konverzi naváděcích drah od více systémů automatického navádění.

Pokud zákazníci chtějí přenést agronomické informace svým obchodním partnerům kvůli plnému přehledu a podpoře, sdílet hranice pozemků s poskytovateli služeb nebo zpřesnit mapy s agronomy, mohou tak učinit online. Mohou poskytnout přístupová práva s různou úrovní přístupu a data jsou tak k dispozici prostřednictvím operačního centra. Lze tak zakázat přístup k určitým pozemkům nebo naopak umožnit jen z jednoho pole umožnit získání informací, které jsou potřebné k provedení práce.

Koncept byl poprvé představen na veletrhu Agritechnica 2013 a aplikace John Deere Manure slouží jako vhodný příklad, jaké informace mohou putovat mezi poskytovatelem služeb a pěstitelem. S pomocí technologie NIR (Nera-infrared sensor), stejné jako je na senzorech samojízdných řezaček, se nahrává množství živin v kejdě. Sedmnáctkrát za vteřinu se měří hodnota dusíku, amoniaku, fosforu, draslíku a sušiny, čímž se umožní cílená aplikace na pole. Na rozdíl od ostatních systémů probíhá měření nepřetržitě a při dosažení požadované hodnoty  se uzavře aplikátor, čímž se zajistí přesné hnojení a rovnoměrný obsah živin v půdě. Dávka může být řízena na základě cílového množství jedné ze složek a hraniční dávky druhé z nich. Lze také ovládat aplikační množství v kombinaci s  pojezdovou rychlostí. Ovládání průtoku zajistí rychlou reakci a širší nastavitelný rozsah podle měnících se pracovních podmínek bez zhoršení kvality distribuce v celé šířce záběru.

Se změřenými a uloženými daty o aplikaci živin N P K může poskytovatel služeb vytvořit aplikační mapu pro jednotlivá pole a poskytnout je svému zákazníkovi přes internet prostřednictvím operačního centra.

Zákazníci potom mohou využít aplikační mapy ke spočítání potřebného množství minerálních hnojiv tak, aby dosáhli požadované úrovně živin. John Deere plánuje přidat funkci, která umožní zákazníkům zadat údaje přímo do mapy a odeslat je bezdrátově přímo do traktoru. Zákazníci také mají možnost vytvářet mapy s předepsaným množstvím na kancelářském počítači nebo prostřednictvím svého prodejce FarmSight.

Otevřená architektura systému umožní poskytovatelům počítačových programů vyvíjet komunikační rozhraní, která se budou moci spojit s operačním centrem a která umožní automatickou synchronizaci údajů pocházejících od GreenStar 2630 stejně jako od ostatních srovnatelných systémů s operačním centrem, kancelářským počítačem a naopak.

Pro všechna tři nová řešení jako součást prodejní služby John Deere FarmSight může místní prodejce pomoci zákazníkovi se základní instalací, například nahráním všech strojů a dostupných informací o pozemcích do systému a jeho propojení s dalšími obchodními partnery, takže zákazník může okamžitě začít využívat služeb operačního centra. Vybraní prodejci mohou zákazníkům pomoci i s dalšími službami, jako je například vytváření map s předepsaným množstvím živin a tím jim umožní přesnější řízení výživy rostlin.

V průběhu dalších měsíců a roků se budou možnosti systému rozšiřovat, bude možné zapojit více partnerů, existující zákazníci si budou moci předávat zkušenosti s obsluhou i se získanou přidanou hodnotou při denních pracích.

Spojené stroje

Pro rok 2016 zákazníci, kteří zakoupí balíček propojení spolu s traktorem, sklízecí mlátičkou nebo samojízdnou řezačkou, získají přínos z jejich propojení.

Při spojení s místním prodejcem zákazníci nekupují pouze technologická řešení, ale získají také příslušnou úroveň podpory. Spojením se satelity se systémem AutoTrac zase získají výhody automatického řízení. Propojení s nářadím systémem Tractor Implement Automation se zase podstatně zvýší výkonnost strojů a komfort obsluhy. A spojením prostřednictvím telefonní sítě s telepatickým řešením John Deere FarmSight zákazník může zvýšit svoji celkovou obchodní výkonnost.

Se systémy JDLink, RDA, bezdrátovým přenosem dat WDT a mobilním přenosem dat MDT je dostupná řada možností, která spojí všechny samojízdné stroje a ISOBUS kompatibilní závěsné nářadí s operačním centrem.

Vedle poskytování výkonnostních údajů strojů pro další analýzu a optimalizaci, zasílání výstražných zpráv, lokalizaci polohy a sledování vozového parku, John Deere prohlašuje, že JDLink brzy bude zpracovávat údaje získané z ISOBUS kompatibilního nářadí, přičemž začíná s návěsným postřikovačem John Deere, u kterého je schopen zaznamenat okamžitý tlak postřiku, aktuální dávku
postřiku, úroveň zaplnění nádrže, celkovou ošetřenou plochu a řadu dalších údajů. Díky tomu se sníží riziko chyb při aplikaci a získají se tak spolehlivé údaje, čímž se zajistí kvalitní a přesná práce. Po schválení zákazníkem může prodejce John Deere vzdáleně připojit jeho stroje k aktualizaci programů, získat přístup k diagnostickým kódům a předcházet poruchám.

Se systémem RDA a využitím operačního centra může vedoucí farmy, zkušená obsluha, místní prodejce nebo výrobce nářadí poskytnout vzdálenou podporu obsluze k optimalizaci nastavení stroje a připojeného nářadí a odpovědět na případné dotazy.

Bezdrátový přenos dat WDT slouží jako integrované a vyspělé řešení, které umožní obousměrnou výměnu souborů s nastavením, předepsaných map a dokumentačních údajů mezi kanceláří a strojem na poli. Mobilní přenos dat MDT bude dostupný od podzimního veletrhu Agritechnica. Poskytne podobný základ, ale primárně je určen pro starší stroje John Deere a nářadí ostatních výrobců, které neumožňuje propojení pomocí sběrnice CAN s telepatickým systémem JD Link. Obě řešení podstatně ušetří čas zákazníků a zvýší flexibilitu dodáváním dat v reálném čase. Systém WDT navíc podporuje automatický přenos dat, čímž se minimalizuje riziko ztrát a šetří se čas.

Spojená obsluha

John Deere vyvinul nový pracovní nástroj, který je začleněn do operačního centra a pomáhá poskytovatelům služeb a zemědělcům lépe organizovat a vykonávat jejich činnost bez papírování. Z pohledu vedoucího prvek může být přístupný dvěma cestami, jako integrovaný nástroj v pracovní nabídce ovládaný ze stolního počítače, nebo jako pokročilá aplikace jejich mobilního telefonu nebo tabletu. Obsluha stroje bude mít vlatní verzi aplikace, speciálně uzpůsobenou jejím potřebám.

Pracovní nástroj ušetří čas vedoucím pracovníkům, kteří získají lepší přehled o základních podnikatelských potřebách a umožní kompletní proces od plánování práce, přehled o zpracovaných zakázkách, nahrávání údajů a snáze se tak fakturuje provedená práce včetně hlášení o provedené práci. Pracovní informace, které lze přenášet zahrnují různé záznamy, například jméno zákazníka a pozemku, potřebnou aplikaci osiva, hnojiva a aplikační dávku a požadovanou pracovní kombinaci. Jasné instrukce eliminují chyby v komunikaci a naopak pracovní hlášení bez ztráty podkladů zajistí jasné výkazy.

Poskytnutí kompletních, přesných a odpovídajících údajů je důležité hlavně pro poskytovatele služeb, kteří mohou údaje exportovat z operačního centra a slouží tak pro bezchybnou fakturaci.

Ve druhé fázi bude přidán pracovní nástroj, který v sobě zahrne spolupracující navigační systém určený pro zemědělské použití. Zobrazí všechny zemědělské cesty a potencionální omezení na veřejných komunikacích, takže řidič nalezne nejrychlejší cestu na příslušný vjezd na pole. Také umožní obsluze vidět aktuální pozici ostatních strojů vybraných spolupracovníků, takže bude optimalizován logistický řetězec. Může být sledován průběh práce a koordinována flotila strojů.

Integrovaný systém dešťového radaru zajistí možnost upřednostnění některých prací v případě změn počasí, které umožňují zvolit jiný pracovní postup. Kompletní přehled o flotile a pracích v reálném čase umožní vedoucím pracovníkům flexibilně přijímat a plánovat nové zakázky. Funkce kalendáře zobrazuje všechny stroje a jejich pracovní vytížení na několik dní nebo týdnů a umožní pružnou reakci.

 

Alternativní příspěvky:

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info